รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,014 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,049,295 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,428 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 196 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,862 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,380 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 228,509 ราย)
  เสียชีวิตรวม 9,320 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 233 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 839,636 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,672 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 200,339 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
18,808 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,399) ปริมณฑล (3,948) จังหวัดอื่น ๆ (10,461)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(2) ชลบุรี(1) ภูเก็ต(2) ตาก(4) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศไต้หวัน 1 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 4 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 212.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 189.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.45)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 90,782 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 644,840 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,043 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 51 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 371,512 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,844 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,236 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,535,286 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,262 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 88,735 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,778 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 12,164 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 7,549 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,321 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 7,540 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม