รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,571 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,030,281 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,574 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 235 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 14 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,852 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,748 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 226,129 ราย)
  เสียชีวิตรวม 9,087 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 261 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 818,964 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 23,159 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 202,230 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,322 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,342) ปริมณฑล (4,198) จังหวัดอื่น ๆ (11,782)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(6) สมุทรปราการ(2) ชลบุรี(1) ภูเก็ต(2) ตาก(1) และ เชียงราย(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 4 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 6 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 211.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 189.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.48)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 151,108 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 644,281 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,296 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31. 5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 51 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 368,768 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,940 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,096 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,513,024 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 23,564 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 88,242 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,762 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 11,753 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 7,138 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,657 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 7,540 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม