รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,851 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,009,710 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,125 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 325 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,391 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 223,381 ราย)
  เสียชีวิตรวม 8,826 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 240 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 795,805 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,478 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 205,079 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,516 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,181) ปริมณฑล (3,878) จังหวัดอื่น ๆ (11,457)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ภูเก็ต(2) ปัตตานี(2) และ สระแก้ว(5)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 210.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 188.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.53)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 154,917 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 643,112 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,312 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31. 5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 51 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 365,759 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,004 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,945 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,489,460 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,948 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 87,723 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,747 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 11,313 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 6,869 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,654 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 7,150 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม