รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,902 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 989,859 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,885 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 148 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 24 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,845 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 219,990 ราย)
  เสียชีวิตรวม 8,586 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 301 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 775,327 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,208 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 205,946 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,730 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,392) ปริมณฑล (4,235) จังหวัดอื่น ๆ (12,103)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 24 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ภูเก็ต(2) ปัตตานี(1) ศรีสะเกษ(1) ตาก(3) เชียงราย(10) และ สระแก้ว(6)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
 • จากประเทศลาว 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 13 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 210.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 188.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.58)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 158,127 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 641,346 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,797 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31. 5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 51 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 363,169 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,124 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,786 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,466,512 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,242 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 87,190 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,730 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 11,029 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 6,780 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,800 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,770 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม