รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,128 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 948,442 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,349 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 272 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,497 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 212,415 ราย)
  เสียชีวิตรวม 7,973 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 239 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 730,437 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,791 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,032 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,846 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,397) ปริมณฑล (4,664) จังหวัดอื่น ๆ (10,785)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) ยะลา(5) ตาก(1) และ สระแก้ว(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 5 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 208.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 187 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.64)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 103,697 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 638,798 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,725 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 55 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 356,985 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,409 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,445 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,424,639 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,740 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 86,041 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,704 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 10,441 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 6,192 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,652 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,141 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม