รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,157 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 928,314 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,863 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 658 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,630 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 208,918 ราย)
  เสียชีวิตรวม 7,734 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 182 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 709,646 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,984 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,934 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,493 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,324) ปริมณฑล (4,618) จังหวัดอื่น ๆ (11,551)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) และ สระแก้ว(5)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 207.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 186.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.64)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,883 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 637,561 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33,221 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 55 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 354,279 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,537 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,263 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,404,899 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,546 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 85,448 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,683 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 10,092 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 5,843 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,580 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,774 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม