รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,882 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 907,157 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 18,499 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 245 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,132 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 205,288 ราย)
  เสียชีวิตรวม 7,552 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 209 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 688,662 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 21,106 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,943 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
21,631 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,215) ปริมณฑล (4,905) จังหวัดอื่น ๆ (12,511)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(2) กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(2) และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศไต้หวัน 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 207.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 186 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.64)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 71,135 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 637,439 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,127 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 56 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 351,605 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,588 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,078 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,384,353 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,670 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 84,860 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,666 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,894 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 5,645 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,716 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,437 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม