รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 22,086 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 885,275 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,406 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 270 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 4,407 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 202,156 ราย)
  เสียชีวิตรวม 7,343 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 217 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 667,556 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 23,672 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,376 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
21,813 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(5,088) ปริมณฑล (5,317) จังหวัดอื่น ๆ (11,408)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 206.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 185.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.67)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 155,297 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 637,161 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,775 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 56 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 348,186 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,621 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,879 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,363,683 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 21,468 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 84,262 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,654 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,668 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 5,419 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,180 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,088 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม