รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 23,418 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 863,189 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,642 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 388 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 5,379 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 197,749 ราย)
  เสียชีวิตรวม 7,126 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 184 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 643,884 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,083 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 212,179 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
23,021 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(5,140) ปริมณฑล (5,435) จังหวัดอื่น ๆ (12,446)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) ภูเก็ต(2) ยะลา(1) นราธิวาส(2) และ ตาก(3)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 3 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
 • จากประเทศอิรัก 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 206.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 185 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.74)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 143,537 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 636,298 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,078 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 57 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 344,730 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,640 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,667 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,342,215 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 21,668 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 83,839 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,634 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,363 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 5,114 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,667 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 4,813 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม