รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,038 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 816,989 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,464 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 173 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 4,382 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 189,944 ราย)
  เสียชีวิตรวม 6,795 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 207 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 600,152 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,012 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,042 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,846 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,525) ปริมณฑล (4,663) จังหวัดอื่น ๆ (11,658)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) ภูเก็ต(16) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 16 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 204.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 183.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.80)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 101,254 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 634,662 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,316 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 59 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 337,561 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,785 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,234 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,299,767 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,991 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 82,898 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,602 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,876 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4,628 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,390 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 4,145 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม