รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,603 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 776,108 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,119 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 313 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,159 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 180,970 ราย)
  เสียชีวิตรวม 6,353 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 149 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 555,334 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 19,819 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 214,421 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,278 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,114) ปริมณฑล (4,834) จังหวัดอื่น ๆ (11,330)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(2) ภูเก็ต(4) นราธิวาส(3) และ เชียงราย(3)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 3 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 203.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 182.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.82)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,390 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 633,116 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,035 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 37 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 60 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 329,516 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,836 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 11,776 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,262,540 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18,688 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 81,891 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,562 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,392 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4,294 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,690 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,397 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม