รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,983 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 756,505 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,780 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 350 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,847 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 177,811 ราย)
  เสียชีวิตรวม 6,204 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 138 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 535,515 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,503 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 214,786 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,627 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,080) ปริมณฑล (4,525) จังหวัดอื่น ๆ (12,022)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(1) และ ตาก(5)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 5 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 202.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 182.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.82)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 68,950 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 632,987 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,070 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 37 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 61 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 326,489 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,901 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 11,526 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,243,852 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,257 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 81,335 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,537 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,132 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4,178 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,334 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,250 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม