รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,838 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 736,522 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,160 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 923 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,751 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 174,964 ราย)
  เสียชีวิตรวม 6,066 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 212 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 517,012 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 21,108 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 213,444 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,911 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,221) ปริมณฑล (4,794) จังหวัดอื่น ๆ (11,896)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) เชียงราย(1) ยะลา(1) และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 202.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 181.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.87)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 130,706 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 632,641 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,700 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 37 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 61 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 322,838 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,054 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 11,262 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,224,595 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,889 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 80,813 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,526 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,778 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3,884 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,324 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,016 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม