รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,379 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 714,684 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,812 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 484 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 4,073 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 171,213 ราย)
  เสียชีวิตรวม 5,854 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 191 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 495,904 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,172 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 212,926 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,885 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,700) ปริมณฑล (4,435) จังหวัดอื่น ๆ (11,750)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) ปัตตานี(2) ยะลา(1) และ ตาก(3)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 3 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 201.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 181.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.96)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 120,945 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 631,879 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,001 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 39 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 63 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 319,250 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,274 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 10,988 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,203,706 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,596 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 80,225 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,507 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,511 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3,700 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,244 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,720 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม