รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,970 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 633,284 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,567 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 175 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 4,217 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 157,119 ราย)
  เสียชีวิตรวม 5,168 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 178 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 419,241 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,919 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 208,875 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,784 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,144) ปริมณฑล (3,460) จังหวัดอื่น ๆ (11,180)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) สระแก้ว(2) กรุงเทพฯ(1) อำเภอชายแดน(5) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 7 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 199 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 179.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.25)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,768 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 629,380 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,784 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 42 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 64 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 302,665 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,734 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 9,731 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,130,422 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,150 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 77,914 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,420 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 6,566 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3,529 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,620 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,306 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม