รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 18,027 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 615,314 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 15,137 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 374 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,514 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 152,902 ราย)
  เสียชีวิตรวม 4,990 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 133 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 405,322 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,402 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 205,002 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,651 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,899) ปริมณฑล (3,938) จังหวัดอื่น ๆ (10,814)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 198.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 179.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.30)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51,898 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 629,315 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,790 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 43 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 67 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 299,185 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,951 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 9,334 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,113,272 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,786 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 77,243 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,397 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 6,299 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3,488 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,624 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,306 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม