รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,345 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 578,375 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,823 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 681 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,833 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 145,638 ราย)
  เสียชีวิตรวม 4,679 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 117 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 381,170 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,678 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 192,526 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
16,656 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,231) ปริมณฑล (3,867) จังหวัดอื่น ๆ (9,558)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) สุราษฎร์ธานี(2) นราธิวาส(3) และ อยู่ระหว่างประสาน(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศสเปน 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 197.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 178.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.45)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 92,485 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 628,492 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44,673 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 44 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 67 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 289,333 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,139 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 8,552 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,078,646 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,170 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 75,917 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,350 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,675 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,978 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,594 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,020 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม