รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,669 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 561,030 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 14,782 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 261 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,609 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 141,805 ราย)
  เสียชีวิตรวม 4,562 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 165 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 370,492 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 9,798 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 185,976 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,391 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,963) ปริมณฑล (3,912) จังหวัดอื่น ๆ (9,516)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(3) ภูเก็ต(1) นราธิวาส(1) รพ.สนาม ท.5 (6) ปัตตานี(3) และ อยู่ระหว่างประสาน(3)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 7 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศโคลัมเบีย 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 196.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 178 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.55)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 84,534 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 628,098 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,211 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 44 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 69 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 284,099 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,348 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 8,210 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,061,476 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,405 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 75,152 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,339 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,434 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,925 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,559 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 630 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม