รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 16,533 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 543,361 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,447 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 202 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,874 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 139,196 ราย)
  เสียชีวิตรวม 4,397 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 133 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 360,694 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,051 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 178,270 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
16,321 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,997) ปริมณฑล (3,539) จังหวัดอื่น ๆ (8,785)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) ตาก(6) นราธิวาส(1) และ ปัตตานี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 6 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 195.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 177.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.65)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61,581 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 627,351 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,928 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 45 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 71 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 279,119 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,507 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 7,845 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,044,071 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 16,117 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 74,386 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,324 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,154 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,975 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,913 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 524 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม