รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,150 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 526,828 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,407 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 245 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 39 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,459 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 136,322 ราย)
  เสียชีวิตรวม 4,264 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 118 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 350,643 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 9,168 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 171,921 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,866 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,635) ปริมณฑล (2,886) จังหวัดอื่น ๆ (8,345)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 39 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(5) ภูเก็ต(3) สระแก้ว(10) นราธิวาส(4) ตาก(6) ประจวบคีรีขันธ์(1)
และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(10)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
 • จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
 • จากประเทศการ์ตา 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 10 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 18 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 195.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 177 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.70)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,816 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 627,039 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,125 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 46 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 72 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 274,155 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,635 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 7,507 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,027,954 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,516 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 73,701 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,305 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,985 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,806 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,882 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 524 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม