รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,335 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 497,302 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,759 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 641 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,916 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 129,606 ราย)
  เสียชีวิตรวม 4,059 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 129 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 334,693 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,904 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 158,550 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,675 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,700) ปริมณฑล (3,369) จังหวัดอื่น ๆ (8,606)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นนทบุรี(2) ภูเก็ต(2) นราธิวาส(2) ปัตตานี(1) สระแก้ว(2) และ จันทบุรี(10)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 12 ราย
 • จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
 • จากประเทศฟิลิปปินส์ 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 194.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 176.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.77)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,779 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 626,713 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,284 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 47 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 72 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 264,527 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,756 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 6,756 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 996,393 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,902 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 72,104 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,254 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,620 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,441 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,256 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 370 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม