รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,260 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 481,967 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,714 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 655 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,879 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 126,690 ราย)
  เสียชีวิตรวม 3,930 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 119 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 327,789 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,637 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 150,248 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,593 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,745) ปริมณฑล (3,130) จังหวัดอื่น ๆ (7,718)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) ภูเก็ต(1) สมุทรปราการ(1) สระแก้ว(2) จันทบุรี(1) และ ตาก (6)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเมียนมา 6 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 194 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 176.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.77)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 67,485 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 626,658 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,441 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 47 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 75 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 258,870 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,733 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 6,459 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 980,491 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,573 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 71,244 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,222 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 4,342 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,163 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,307 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 370 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม