รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,002 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 439,477 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,012 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,049 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 31 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,910 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 115,365 ราย)
  เสียชีวิตรวม 3,610 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 108 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 304,456 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 8,248 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 131,411 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,922 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,921) ปริมณฑล (2,698) จังหวัดอื่น ๆ (6,303)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 31 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(5) ภูเก็ต(1) ตาก(14) จันทบุรี(1) สระแก้ว(3) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (7)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเมียนมา 22 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
 • จากประเทศสิงคโปร์ 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 192.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 174.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.00)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44,232 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 625,363 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,123 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 51 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 76 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 240,570 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,614 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 5,567 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 939,899 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,366 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 68,796 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,149 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,710 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,531 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,795 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 334 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม