รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,784 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 415,170 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,997 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 100 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,677 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 110,358 ราย)
  เสียชีวิตรวม 3,422 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 81 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 289,651 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,741 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 122,097 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,674 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,134) ปริมณฑล (2,353) จังหวัดอื่น ๆ (7,187)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่จันทบุรี(3) ภูเก็ต(1) และ ตาก(6)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 6 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 191.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 174.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.08)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,513 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,746 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,325 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 54 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 78 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 229,521 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,329 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 5,000 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 916,561 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,710 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 67,181 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,106 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,426 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,247 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,926 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 254 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม