รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,397 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 403,386 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,670 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 318 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,400 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 107,681 ราย)
  เสียชีวิตรวม 3,341 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 101 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 283,910 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,726 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 116,135 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,070 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,166) ปริมณฑล (2,541) จังหวัดอื่น ๆ (6,363)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นนทบุรี(1) จันทบุรี(2) ภูเก็ต(4) และ สระแก้ว(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 190.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 173.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.11)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,081 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,715 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,283 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 54 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 79 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 224,236 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,069 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,769 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 905,851 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,528 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 66,336 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,076 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,295 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,117 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,718 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 225 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม