รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,082 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 391,989 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,443 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 42 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,470 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 105,281 ราย)
  เสียชีวิตรวม 3,240 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 141 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 278,184 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,327 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,565 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,913 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,302) ปริมณฑล (2539) จังหวัดอื่น ๆ (5,072)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 42 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่จันทบุรี(1) กรุงเทพฯ(5) ภูเก็ต(2) สระแก้ว(9) ตาก(23) และ เชียงราย(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 10 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 25 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 5 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 190 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 173.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.17)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,529 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,606 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,112 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 55 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 218,739 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,910 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,536ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 893,323 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,541 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 65,500 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,052 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,187 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,009 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,336 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 225 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม