รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,186 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 372,215 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,481 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 79 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,604 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 100,482 ราย)
  เสียชีวิตรวม 3,032 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 98 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 266,127 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,543 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 103,056 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,085 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,224) ปริมณฑล (2,365) จังหวัดอื่น ๆ (4,496)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 22 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(2) กรุงเทพฯ(7) ภูเก็ต(3) สระแก้ว(3) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(7)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 9 ราย
 • จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
 • จากประเทศแอลเบเนีย 2 ราย
 • จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 189 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 172.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.34)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,447 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 623,838 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,854 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 59 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 208,357 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,633 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,181 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 867,567 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,618 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 63,615 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 986 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,976 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 799 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,934 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 138 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม