รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,317 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 363,029 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,159 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 129 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,021 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 98,878 ราย)
  เสียชีวิตรวม 2,934 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 87 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 260,584 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 5,129 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 99,511 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,180 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,332) ปริมณฑล (2,530) จังหวัดอื่น ๆ (4,318)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(5) ชลบุรี(1) สระแก้ว(1) และ ภูเก็ต(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
 • จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
 • จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
 • จากประเทศเบลเยียม1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 188.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 172.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.42)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28,923 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 623,435 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,215 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 59 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 81 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 201,274 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,186 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 4,036 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 855,949 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,079 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 62,700 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 953 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,901 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 724 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,301 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 132 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม