รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 8,656 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 345,027 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,044 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 73 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 24 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,515 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 94,356 ราย)
  เสียชีวิตรวม 2,791 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 80 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 251,658 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,687 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 90,578 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
8,559 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,399 ) ปริมณฑล (2,021) จังหวัดอื่น ๆ (4,139)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 24 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ปัตตานี(4) ตาก(7) เชียงราย(1) สระแก้ว(5) ตากและ ภูเก็ต(6)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 10 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
 • จากประเทศสิงคโปร์ 2 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 187.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 171.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.45)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,642 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,845 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,676 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 60 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 82 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 192,213 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,829 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,838 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 836,296 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,105 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 60,959 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 902 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,719 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 542 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,953 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 119 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม