รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,539 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 336,371 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,113 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 103 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,305 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 91,841 ราย)
  เสียชีวิตรวม 2,711 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 86 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 247,971 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,053ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 85,689 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,418 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,741 ) ปริมณฑล (2,801) จังหวัดอื่น ๆ (3,876)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ตาก(1) เชียงราย(1) อยู่ระหว่างประสาน(2) สมุทรปราการ(1) สระแก้ว(6)ตากและ จันทบุรี(7)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 13 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศบังคลาเทศ 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 187.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 171.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.44)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,535 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,821 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,475 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 61 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 83 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 188,752 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,667 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,756 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 827,191 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,353 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 59,978 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 881 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,630 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 453 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,853 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 112 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม