รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,326 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 326,832 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,567 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 192 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,548 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 89,536 ราย)
  เสียชีวิตรวม 2,625 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 91 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 243,918 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,841 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 80,289 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,115 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,191) ปริมณฑล (2,324) จังหวัดอื่น ๆ (3,600)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(4) สมุทรปราการ(1) ชลบุรี(2) ตาก(11) และ จันทบุรี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 12 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 186.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 170.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.46)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,237 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,708 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,648 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 62 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 83 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 184,375 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,309 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,685 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 817,838 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,180 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 59,045 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 855 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,537 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 430 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,625 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 110 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม