รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,276 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 317,506 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,324 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 278 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 23 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,651 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 86,988 ราย)
  เสียชีวิตรวม 2,534 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 72 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 240,077 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,928 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 74,895 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
8,975 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,116) ปริมณฑล (1,638) จังหวัดอื่น ๆ (4,221)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 23 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(4) ระนอง(2) สระแก้ว(16) และ จันทบุรี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 17 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
 • จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 186 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 170 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.49)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,347 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 622,213 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,443 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 62 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 85 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 180,055 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,958 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,621 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 808,658 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,868 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 58,057 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 825 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,469 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 362 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,314 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 104 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม