รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,519 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 301,172 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,958 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 55 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,490 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 82,605 ราย)
  เสียชีวิตรวม 2,387 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 54 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 231,171 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,148 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 67,614 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 6,448 ราย
มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,549) ปริมณฑล (1,695) จังหวัดอื่น ๆ (3,204)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(7) นนทบุรี(3) สมุทรปราการ(1) สระแก้ว(4) และ จันทบุรี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
 • จากประเทศโอมาน 1 ราย
 • จากประเทศลิเบีย 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 5 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 185.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 169.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.55)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,612 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 621,561 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,957 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.1
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 64 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 171,976 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,326 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,513 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 792,693 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,654 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 56,122 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 779 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,356 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 249 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,029 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 97 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม