รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,420 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 294,653 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,070 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 37 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,305 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 81,115 ราย)
  เสียชีวิตรวม 2,333 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 57 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 227,023 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,586 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 65,297 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 5,375 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,492) ปริมณฑล (1,372) จังหวัดอื่น ๆ (2,511)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) นนทบุรี(1) ตาก(3) และ นราธิวาส(3)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
 • จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 184.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 169 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.55)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,405 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 621,335 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,067 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.08
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 65 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 168,374 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,998 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,461 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 785,039 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,387 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 55,187 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 748 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,300 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 222 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,102 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 90 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม