รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,230 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 277,151 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,412 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 294 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,520 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 75,901 ราย)
  เสียชีวิตรวม 2,182 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 41 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 217,499 ราย(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,159 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 57,470 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,932 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,971) ปริมณฑล (1,630) จังหวัดอื่น ๆ (2,331)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ กรุงเทพฯ(2) และ สระแก้ว(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 183.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 168 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.53)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,399 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 621,161 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47,252 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.03
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 67 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 161,210 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,377 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,364 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 765,949 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,982 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 52,350 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 660 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,176 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 187 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 545 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 84 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม