รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,533 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 264,834 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,788 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 44 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,689 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 72,417 ราย)
  เสียชีวิตรวม 2,080 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 57 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 210,702 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,223 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 52,052 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,477 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,960) ปริมณฑล (1,509) จังหวัดอื่น ๆ (2,008)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(3) ตาก(2) สระแก้ว(2) และ จันทบุรี(5)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 9 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
 • จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 182.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 167.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.57)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,197 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 620,249 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48,878 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.8
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 72 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 88 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 157,277 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,050 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,334 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 751,979 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,276 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 50,385 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 602 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,121 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 132 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 450 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 81 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม