รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,786 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 259,301 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,303 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,347 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 70,728 ราย)
  เสียชีวิตรวม 2,023 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 53 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 207,479 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,415 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,799 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,650 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,826) ปริมณฑล (1,209) จังหวัดอื่น ๆ (1,615)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ กรุงเทพฯ(1) ตาก(2) สระแก้ว(1) และ จันทบุรี(5)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 7 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 2 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 182.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 167 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.56)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,427 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 619,980 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,699 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.8
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 73 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 88 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 155,697 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 922 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,320 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 745,703 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,437 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 49,255 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 575 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,110 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 121 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 372 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 80 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม