รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,662 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 254,515 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,683 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 10 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 28 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 941 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 69,381 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,970 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 36 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 205,064 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,793 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 47,481 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,624 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,692) ปริมณฑล (1,473) จังหวัดอื่น ๆ (1,459)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 28 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(1) สระแก้ว(19) และ จันทบุรี(7)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 26 ราย
 • จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
 • จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 182 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 166.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.52)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,754 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 619,595 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,037 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.7
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 90 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 154,385 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 824 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,309 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 739,266 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,218 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 48,532 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 556 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,110 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 121 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 398 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 76 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม