รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,995 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 244,447 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,563 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 35 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,352 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 66,818 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,912 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 42 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 198,928 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,253 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 43,607 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,915 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,370) ปริมณฑล (917) จังหวัดอื่น ๆ (1,628)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 35 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ตาก(1) กรุงเทพฯ(2) นราธิวาส(1) สระแก้ว(9) และ จันทบุรี(22)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 31 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศเคนยา 1 ราย
 • จากประเทศยูกันดา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 181.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 166 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.48)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,586 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 619,343 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49,851 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 91 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 152,356 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 677 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,290 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 728,462 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,803 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 46,810 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 523 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,100 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 125 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 175 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 74 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม