รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,161 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 240,452 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,035 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 72 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,035 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 65,466 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,870 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 51 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 196,675 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,569 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 41,907 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
4,070 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,276) ปริมณฑล (1,172) จังหวัดอื่น ๆ (1,622)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(3) กรุงเทพฯ(3) ปัตาตานี(3) และ สระแก้ว(10)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 11 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศอัฟกานิสถาน 1 ราย
 • จากประเทศโซมาเลีย 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 181 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 165.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.49)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,537 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 619,152 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49,052 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 91 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 151,573 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 644 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,282 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 722,659 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,812 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 46,065 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 509 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,094 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 123 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 305 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 74 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม