รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,644 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 236,291 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,803 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 162 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 31 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 648 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 64,431 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,819 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 44 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 193,106 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,751 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 41,366 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,451 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,142) ปริมณฑล (949) จังหวัดอื่น ๆ (1,360)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 31 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(1) นนทบุรี(1) ตาก(1) สระแก้ว(11)และ จันทบุรี(17)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 28 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 180.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 165.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.51)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,365 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 618,685 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51,248 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 92 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 150,714 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 787 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,275 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 716,847 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,841 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45,366 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 493 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,080 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 115 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 285 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 72 ราย

ประมวลข้อมูลโดย

กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม