รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,174 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 228,539 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,392 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 36 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 26 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 720 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 62,753 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,744 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 51 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 189,777 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,941 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 37,018 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,112 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(956) ปริมณฑล (983) จังหวัดอื่น ๆ (1,173)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 26 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(5) ชลบุรี(2) ตาก(1) สระแก้ว(5)และ จันทบุรี(13)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 18 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศโมซัมบิก 2 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศโดมินิกัน 1 ราย
 • จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 179.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 164.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.53)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,005 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 617,875 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54,393 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.5
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 92 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 149,247 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 457 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,267 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 705,762 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,743 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44,124 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 459 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,067 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 110 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 244 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม