รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,175 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 221,306 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,089 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 140 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 45 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 901 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 60,327 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,658 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 29 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 185,789 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,030 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 33,859 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,990 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(624) ปริมณฑล (1,364) จังหวัดอื่น ๆ (1,002)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 45 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) ชลบุรี(4) สระแก้ว(32) จันทบุรี(7) และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 39 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
 • จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 179 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 163.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.38)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,422 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 617,166 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 53,009 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 77 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 93 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 148,022 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 345 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,262 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 696,408 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,293 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 42,711 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 431 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,053 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 106 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 311 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 66 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม