รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,682 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 218,131 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,866 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 578 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 40 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,198 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 59,426 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,629 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 20 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 183,759 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,401 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 32,743 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,064 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(836) ปริมณฑล (1,114) จังหวัดอื่น ๆ (1,114)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 40 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นนทบุรี(2) ชลบุรี(3) สระแก้ว(10) จันทบุรี(21) ตาก(1) และ อยู่ระหว่างประสาน(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 31 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
 • จากประเทศอัฟกานิสถาน 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 2 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 178.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 163.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.35)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,782 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 617,083 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 58,588 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 78 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 93 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 147,615 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 341 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,258 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 691,115 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,911 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 42,052 รายมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 414 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,050 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 112 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 486 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 64 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม