รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,667 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 214,449 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,095 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 435 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 32 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,105 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 58,228 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,609 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 181,358 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,948 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 31,482 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 3,200 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,218) ปริมณฑล (991) จังหวัดอื่น ๆ (991)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 32 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ (4) ชลบุรี(1) สระแก้ว(17) และ จันทบุรี(10)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกัมพูชา 27 ราย
 • จากประเทศเอธิโอเปีย 3 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
 • จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 178.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 163 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.33)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,389 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 616,920 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 60,800 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 78 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 93 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 147,069 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 286 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,251 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 685,204 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,440 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41,581 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 394 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,047 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 113 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 264 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 62 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม