รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคาร 15 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคาร 15 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,000 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 202,264 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,814 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 640 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 541 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 55,467 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,485 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 162,718 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,774 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 38,061 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,355 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(872) ปริมณฑล (845) จังหวัดอื่น ๆ (638)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) ชลบุรี(1) สมุทรปราการ(1) และ จันทบุรี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
 • จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 177 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 161 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.06)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,010 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 615,232 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,597 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 79 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 145,826 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 196 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,248 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 662,457 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,949 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 38,969 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 348 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,010 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 127 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 272 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม