รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2564


ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,355 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 199,264 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,723 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 784 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 838 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 54,926 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,466 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 157,944 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,530 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 39,854 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,561 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(925) ปริมณฑล (961) จังหวัดอื่น ๆ (675)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ จันทบุรี(3) สระแก้ว(6) และนราธิวาส(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 9 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 176.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 160.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.96)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,285 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 615,053 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 68,400 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 79 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 145,603 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 184 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,244 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 657,508 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,304 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 38,427 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 335 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,996 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 131 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 297 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม