รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 12,594 ราย
(เพิ่มขึ้น 171 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 33 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 13 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 125 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่4,107ราย)

เสียชีวิตรวม 70 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 9,356 ราย(74.29%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 150 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,168 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
33 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(18) กรุงเทพมหานคร(9) ราชบุรี(1) สมุทรปราการ(1) ระยอง(3)
นนทบุรี(1)
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18ธค.63-19มค.64มีจำนวน61จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(9) ชลบุรี(2) และยะลา(2)มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศไต้หวัน 1 ราย
 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
 • จากประเทศสาธารณรัฐเช็ก 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศญี่ปุ่น 2 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 96 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 68.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 142,022 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 408,620ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,975ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 134,795ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 515ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,973ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 161,740 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,306 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 441 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 0 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม