รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,662 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 182,548 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,495 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 534 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 617 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 50,468 ราย)
  เสียชีวิตรวม 1,297 ราย(วันนี้มีรายงาน
  ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 28 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 131,999 ราย
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,483 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,252 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,112 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,098) ปริมณฑล (559) จังหวัดอื่น ๆ (455)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) นนทบุรี(1) สมุทรปราการ(4) สระแก้ว(1) ชลบุรี(1) และ จันทบุรี(6)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
 • จากประเทศฟิลิปปินส์ 3 ราย
 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 8 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 174.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 157.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.4)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,283 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 612,701 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 87,345 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 27.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 94.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 80 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 96 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 144,456 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 118 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,227ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 622,086 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 5,271 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 34,833 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 266 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,968 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 245 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 236 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 53 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม