รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,323 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 141,217 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,132 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,219 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 951 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 37,389 ราย)
  เสียชีวิตรวม 920 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 47 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 93,828 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,063 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 46,469 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,083 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(894) ปริมณฑล (601) จังหวัดอื่น ๆ (588)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) และ สระแก้ว(20)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 20 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 169 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.5 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 150.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.1)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,500 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 606,179 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 27.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 211,553 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 24.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 89.9
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 84 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 102 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,318 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 22 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 533,367 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 7,478 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 26,989 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 190 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,883 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 701 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 313 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 45 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม